Hrvatski institut za urbanu sigurnost (HIUS)

Hrvatski institut za urbanu sigurnost (HIUS) je udruga čiji je glavni cilj promicanje, razvitak i unaprjeđenje integralne vizije sigurnosti s posebnim naglaskom na ključnu ulogu lokalnih vlasti u prevenciji kriminaliteta.

U ostvarivanju svojih ciljeva Udruga obavlja sljedeće djelatnosti:

 • Planiranje djelatnosti u svrhu ostvarivanja tih ciljeva
 • Interesno povezivanje osoba i organizacija koje se bave aktivnostima urbane (javne)
  sigurnosti
 • Informiranje javnosti o pitanjima od značaja s područja svog djelovanja
 • Suradnja s državnim tijelima i komorama
 • Razvijanje programa međunarodne suradnje te uključivanje u rad drugih, sličnih udruga i asocijacija udruga stranih zemalja
 • Promocija europskih stručnih uvjerenja i diploma (the European Executive Master in Urban Security)
 • Promocija stručnih obrazovnih programa i cjeloživotnog učenja u skladu s europskom priznatom praksom
 • Suradnja s Ministarstvom unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Ministarstvom obrane Republike Hrvatske, Državnom upravom za zaštitu i spašavanje Republike Hrvatske
 • Suradnja s UNDP, NATO, EFUS
 • Organiziranje savjetovanja, seminara, okruglih stolova i drugih stručnih i edukativnih skupova s područja sigurnosti
 • Suradnja s Hrvatskom udrugom gradova i vijećima za prevenciju lokalnih zajednica te suradnja s Hrvatskim cehom zaštitara
 • Suradnja s fakultetima i ostalim obrazovnim ustanovama koje u svojim programima imaju zastupljene kolegije s područja sigurnosti
 • Jačanje suradnje sa srodnim organizacijama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu te stupanje u punopravno članstvo u srodnim međunarodnim udrugama odnosno asocijacijama srodnih udruga
 • Istraživanje tržišta i ispitivanja javnog mnijenja
 • Izdavanje knjiga, časopisa i ostlaih tiskovina iz područja sigurnosti
 • Suradnja sa međunarodnim i domaćim strukovnim i gospodarskim udruženjima, te razvijanje programa međunarodne suradnje
 • Suradnja s tijelima zakonodavne, izvršne i sudske vlasti
 •  Razmjenjivanje iskustava i informacija, obavljanje konzultacija i organiziranje savjetovanja, i pokretanje inicijative za donošenje i promjenu zakona i drugih propisa i mjera od značaja s područja djelovanja Udruge
 • Suradnja s drugim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama.

 

Želite li saznati više informacija ili se učlaniti u udrugu, nazovite nas na tel. +385 1 60 62 888.Kontaktirajte nas