Predavači

Željko Cvrtila

konzultant za poslovnu i javnu sigurnost i predavač na Sveučilištu Libertas


ŽIVOTOPIS: Tijekom radnog vijeka u MUP-u prolazi policijske poslove od izvršitelja: policajca specijalca, pozornika, vođe ophodnje, detektiva, inspektora, preko srednjeg rukovoditelja: vođe sektora, vođe grupe, šefa smjene, pomoćnika i načelnika Policijske postaje, do rukovoditelja najvišeg ranga: načelnika odjela unutarnje kontrole i zaštite svjedoka, te Uprave kriminalističke policije (pomoćnik glavnog ravnatelja policije). Obnašao je niz poslova specijalne, temeljne i kriminalističke policije, te unutarnje kontrole, kao što su: borbena djelovanja, rješavanje sigurnosnih intervencija, istrage kaznenih dijela, osiguranja javnih događaja, objekata i osoba, zaštite svjedoka, izrađivanje sigurnosnih i istražnih planova, sigurnosnih prosudbi i izvješća, analiziranje i organiziranje sigurnosti na području nadležnosti, provođenje zakona, rad sa zaštićenim dokumentima i informacijama, usmjeravanje, koordinacija, nadzor i kontrola postupanja i poštivanja zakonitosti, reorganizacija, revizija i sistematizacija sustava i organizacijskih cjelina, kreiranje i implementacija strateških ciljeva, vođenje timova i stožera, rukovođenje ustrojstvenim cjelinama i drugo.
Sudjelovao je u više domaćih i međunarodnih stručnih skupova, seminara i tečajeva: seminar za policijskog menadžera, tečaja za unutarnjeg revizora, seminar MEPA, B.K., ADA, USMS, INTERPOL-a i USDJO, CARPO, UNDP, PHARE, simpozij ILEA/FBI, generalna skupštine INTERPOL-a, seminar kriminalističko – obavještajnog sustava, ISO 9001, ISO 27001.
Objavio više od šezdeset članaka s područja kriminaliteta i sigurnosti. Autor je knjige „Kako kontrolirati organizirani kriminalitet u Hrvatskoj“ i predavač na Sveučilištu Libertas.

Tema: Pravno-kriminalistički aspekt najčešćih kaznenih dijela u trgovačkom poslovanju

U predavanju se bavimo vrstama kaznenih dijela koja se najčešće javljaju u trgovačkom poslovanju. Kaznena dijela obrađujemo s aspekta pravnih odredbi i primjera iz kriminalističke prakse. Tako ćemo obraditi kazneno djelo: Krađe, Sitno djelo krađe, Produljeno kazneno djelo, Teške krađe, Drske krađe, Razbojništva i Razbojničke krađe, Utaje i Pronevjere, Prijevare, Prikrivanja, Prijevare u gospodarskom poslovanju i Zlouporabe položaja i ovlasti. Također ćemo prezentirati profesionalne i organizirane krađe. Odgovorit ćemo i na pitanje bitnih razlika između pojedinih sličnih kaznenih dijela.

Rafael Krešić

Odvjetnički ured Rafael Krešić


ŽIVOTOPIS: Rafael Krešić otvorio je svoj vlastiti odvjetnički ured 2016. godine, a 2015. godine odlukom Vlade RH imenovan je i sucem Službeničkog suda za državne službenike sustava izvršavanja kazne zatvora u Ministarstvu pravosuđa RH. Sudjelovao je u IVPL programu u SAD u organizaciji Veleposlanstva SAD-a u Zagrebu na temu „International crime issues“ te je bio sudac Kaznenog odjela Općinskog kaznenog suda u Zagrebu. Kao sucu, predmet njegovog posebnog interesa su imovinski delikti, a unutar toga problematika važećeg zakonskog rješenja progona tzv. sitnih djela krađe po kojem je isto izuzeto od progona po službenoj dužnosti i prepušteno progonu po privatnoj tužbi oštećenika.

Jošua Lerga

Alarm automatika d.o.o., Rijeka


ŽIVOTOPIS: Jošua Lerga je rođen 1987. godine u Zadru, a osnovno i srednje školovanje stječe u Zadru i Rijeci. 2010. godine je diplomirao elektrotehniku na Sveučilištu u Rijeci. Prvo radno iskustvo je stekao na poslovima voditelja radova u tvrtki Elektro Vukelić, a 2013. godine se zapošljava u Alarm automatici d.o.o. na poslovima prodajnog inženjera sustava tehničke zaštite. Licenciran je za obavljanje poslova tehničke zaštite i zaštite na radu. Dodatnu specijalističku izobrazbu i certifikate stječe pohađajući niz stručnih edukacija u organizaciji eminentnih proizvođača sustava tehničke zaštite, posebno Sensormatic® sustava elektronske zaštite artikala od krađe (EAS) i Vivotek® sustava IP videonadzora. Na temelju dodatno stečenih znanja i radnog iskustva specijalizirao se za rješenja zaštite u trgovinskom sektoru, posebno integraciju sustava tehničke zaštite u prodajnim objektima, pa je 2015. godine preuzeo poslove voditelja prodaje rješenja zaštite za trgovinski sektor i odgovornost za unapređenje projektnih rješenja zaštite i odnose sa ključnim kupcima. Kao predavač sudjeluje na raznim seminarima i konferencijama koje se bave sigurnošću u trgovinskom sektoru te je autor i koautor niza članaka s tog područja.

Tema: Safety sustavi u trgovinama i njihova integracija

Primjena mjera zaštite od požara u trgovinama je obavezna, a uz građevinske i organizacijske mjere obuhvaća i različite elektronske safety sustave kojima je svrha osigurati ranu detekciju požara, njegovu brzu signalizaciju ljudima koji se nalaze u požarom zahvaćenom prostoru i vatrogasnoj službi te sigurnu evakuaciju ljudi. Riječ je o sustavima dojave požara i plina, odvođenja dima i topline, panik rasvjete i evakuacijskog razglasa koji se u načelu integriraju međusobno, sa security sustavima (videonadzorom, kontrolom pristupa, protuprovalom) i sa ostalim BMS sustavima u trgovini.

Toni Lovrić

Dahua Technology


ŽIVOTOPIS: Magistar ekonomije i diplomirani inženjer elektrotehnike, preko 20 godina angažiran u industriji tehničke zaštite, telekomunikacijama i energetici. Zadužen za razvoj poslovanja tvrtke Dahua Technology u Hrvatskoj. S iskustvom u marketingu, prodaji, razvoju proizvoda, projektiranju i projektnom managementu pruža širok pogled na tehnologiju i iskorištavanje velikog dijela njenih mogućnosti u cilju ostvarenja maksimalne koristi za krajnjeg korisnika.

Tema: Spremni za digitalno doba u prodaji?

Web shopovi, outleti, diskonteri i brojni drugi oblici prodajnih mjesta, za koje teško nalazimo ispravan hrvatski naziv, su pronašli način kako doći do kupaca. Je li to krađa? Ključna pitanja u borbi za kupca više nisu samo cijena i funkcionalnost, nego kako dobiti povjerenje kupca, prepoznati što on želi i ponuditi mu pravi proizvod na način kako njemu odgovara. Rješenje postoji i nadohvat je ruke. Potrebno je obraditi informacije koje već postoje na samom prodajnom mjestu i iskoristiti ih za podizanje razine usluge.

Mitja Novak

voditelj poslovnog razvoja Adriatic regije Hikvisiona


ŽIVOTOPIS: Živi u Mariboru. Oduvijek ga je interesirala nova tehnologija i IT. Uz spajanje tih interesa ima više od 15 godina iskustva s videonadzornim sustavima, gdje se kod distributera u Sloveniji najprije zaposlio kao sigurnosni tehničar i kroz godine bio unaprijeđen do voditelja tehničkog odjela firme.
Od 2015. godine zaposlen je kod najvećeg proizvođača videonadzorne opreme na svijetu – Hikvision. Već četiri godine je na poziciji voditelja poslovnog razvoja za dio Hikvision Adriatic regije (Slovenija, Hrvatska, BiH), gdje mi je glavni zadatak dobivanje novih kupaca i projekta na višoj razini. Zajedno s izvrsnim timom kolega u razvoju, tehničkoj podrški i marketingu, s dnevnim razvojem i unapređenjem novih uređaja, uvjeren sam da možemo ponuditi najbolja rješenja našim partnerima u regiji.

Tema: Videonadzor za sigurnost i marketing u trgovinama

Sustav videonadzora, koji se može koristit za opću sigurnost i istraživanje krađa u trgovinama, te s dodatnim funkcijama omogućuje prodajnom i marketing odjelu skupljanje bitnih statističkih podataka o posjetiteljima i kupcima. Uređaji uključuju najnapredniju tehnologiju umjetne inteligencije, koja osigurava praćenje i pohranjivanje korisnih podataka.

Bojan Ožir

voditelj odjela tehničke zaštite, PROTEKTA


ŽIVOTOPIS: Bojan Ožir je od 2005. godine zaposlen u tvrtki Protekta Zagreb kao voditelj Odjela tehničke zaštite. Obučen je za rad s električnim sustavima protiv krađe Sensormatic te sa sustavima URFOG, generatorima magle. Prije rada u Protekti, uglavnom se bavio prodajom a godinama je bio i direktor u tvrtki Bonio. U svom predavanju pojasnit će što su generatori magle, čemu služe, kako se upotrebljavaju te predstaviti proizvođača generatora magle URFOG, kojeg Protekta zastupa.

Mario Pavišić

Klemm Security


ŽIVOTOPIS: Mario Pavišić je zaposlen u tvrtki Klemm sigurnost od 2007. godine u sektoru kućnih detektiva. Od 2008. godine bio je na poziciji voditelja objekta, a od 2014. do 2018. na poziciji je Voditelj sektora kućnih detektiva za Hrvatsku i Sloveniju. Od 2018. postaje nadzornik za poslove tjelesne zaštite (dodatno: obuke zaštitara-detektiva, edukacije za djelatnike poslovnih partnera). Za vrijeme rada kao detektiv u trgovačkim centrima ostvario preko 700 zadržavanja.

Tema: Uloga tjelesne zaštite u očuvanju sigurnosti u maloprodaji

 • Gubici u maloprodaji u svijetu i RH
 • Uzroci gubitaka u maloprodaji
 • Klemm sigurnost – detektivi
 • Počinitelji kaznenog djela krađe
 • Indicije; Kako prepoznati počinitelja?
 • Sredstva za ometanje tehničke zaštite; Sredstva za uklanjanje mehaničke zaštite
 • Suradnja djelatnika trgovine i zaštitara
 • Postupci zaštitara prilikom zaustavljanja počinitelja
 • Preventivne mjere

Doc. dr. sc. Josip Pavliček


ŽIVOTOPIS: Doc. dr. sc. Josip Pavliček, kriminalist, profesor je na Visokoj policijskoj školi, a predaje i na Medicinskom fakultetu i Pravnom fakultetu. Posjeduje preko 20 godina iskustva u MUP-u na svim operativnim razinama, a posljednjih osam godina provodi u znanstvenim vodama. Dugi se niz godina kao praktičar i znanstvenik u Ministarstvu unutarnjih poslova intenzivno bavi područjem istražnog intervjuiranja i detekcije laganja za potrebe policije i istražnih tijela, ali i za potrebe privatne sigurnosti.

Tema: Sigurnosni i istražni upitnici kao alati za prevenciju i istraživanje internih sigurnosnih rizika u kompanijama

Radi se o alatima koji mogu pomoći HR stručnjacima, stručnjacima za korporativnu sigurnost i upravama kompanija u preveniranju i suzbijanju internih krađa i drugih štetnih ponašanja.
Sigurnosni upitnik je alat za procjenu sigurnosnih rizika kod kandidata prilikom zapošljavanja, ali i kod samih zaposlenika. S druge strane, istražni upitnik je alat koji se koristi za istraživanje počinjenih krađa ili drugih oblika štetnih ponašanja u kompanijama i otkrivanje počinitelja.

Tom Symons

direktor CaddyCheck®


ŽIVOTOPIS: Tom Symons je iskusni viši izvršni direktor s velikim iskustvom u prodaji i poslovnom razvoju na maloprodajnom tržištu. Tom je počeo raditi u CCTV kompaniji fokusiranoj na maloprodaju, ali se brzo proširio na elektronski nadzor proizvoda nakon akvizicije Checkpoint Systemsa, tvrtke utemeljene u Philadelphiji, koja je tada bila globalni lider na EAS tržištu. Kako se Checkpoint proširio na Apparel Labeling i Merchandise Availability (RFID), Tom je zamoljen da preuzme ulogu voditelja poslovnog razvoja za označavanje izvora, prvo u zemljama Beneluxa, a potom i u cijeloj Europi.
Godine 2008. Tom je odlučio pokrenuti vlastitu tvrtku i osnovana je Profit Protection Services (PPS). PPS je u početku bio usredotočen na pomoć trgovcima kako bi zaštitili svoj profit pružajući im kvalitetna, inovativna, ali isplativa rješenja. Međutim, ubrzo je shvatio da postoji niz pitanja za koja nije bilo dostupnih gotovih rješenja.
Jedno od tih pitanja istaknuto mu je tijekom razgovora s belgijskim trgovcem prehrambenim proizvodima koji je istaknuo gubitke koje su pretrpjeli zbog predmeta koji su ostavljeni u ili ispod kolica za kupovinu. Nakon opsežnog istraživanja i razvoja rođen je CaddyCheck®.

Marko Novak

Cognitive systems d.o.o.


ŽIVOTOPIS: Marko Novak, diplomirani je ekonomist, rođen je 1981. godine i u poslovima tehničke zaštite(EAS) je posljednjih 15 godina.
Karijeru u EAS branši je započeo u ScanPOS d.o.o., tvrtci koja je prisutna na HR tržištu od 1994. godine, ovlaštenom distrubuteru jednog od vodećih svjetskih EAS proizvođača Checkpoint Systems.
Nakon uspješnih projekata u ScanPOS-u i znatnog smanjenja krađe i gubitaka u maloprodaji tvrtkama partnerima kao komercijalist, unaprijeđen je u voditelja prodaje i voditelja EAS odjela unutar tvrtke. Na ovoj poziciji se nalazi posljednjih pet godina, te se kao zaljubljenik u nove tehnologije počinje interesirati za inovativna rješenja u EAS branši, te za sustave koji koriste umjetnu inteligenciju. Godine 2018. postaje osnivač i direktor tvrtke COGNITIVE SYSTEMS d.o.o., koja je ovlašteni zastupnik za najinovativnije tvrtke na EAS tržištu, kao što su Caddycheck, ALL – TAG korporacija i Exaqtworld. Njegov moto je “EAS ne mora biti nužno zlo!”, a kroz konstantno učenje i istraživanje tržišta i tehnologija vrijedan je partner svakoj tvrtci koja ima probleme s krađama u maloprodaji.

Robert Županić

Genius d.o.o.


ŽIVOTOPIS: Robert Županić je stručni suradnik u poslovima tehničke zaštite s višegodišnjim iskustvom u razvoju,
implementaciji i održavanju sustava tehničke zaštite. Od svibnja 2014. do danas stručni je suradnik za tehničku zaštitu i suradnik u prodaji tvrtke Genius d.o.o. Tvrtka se bavi veleprodajom i maloprodajom, projektiranjem, ugradnjom i održavanjem sustava videonadzora, projektiranjem, ugradnjom i održavanjem sustava protuprovale, projektiranjem, ugradnjom i održavanjem sustava kontrole pristupa, projektiranjem, ugradnjom i održavanjem sustava vatrodojave, a pružaju također i servis i tehničku podršku. Prije zaposlenja u Geniusu, Županić je radio u Sokol Mariću kao zaštitar tehničar te u tvrtki Pantel Dva kao tehničar za telekomunikacije.

 

 

Prijavite se

 • Podaci o tvrtki / instituciji

 • Sudionik [gfRepeater-count]

 • dodaj+makni
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.