Predavači

Bojan Alikavazović


ŽIVOTOPIS: Bojan Alikavazović radi kao viši konzultant za informacijsku sigurnost u tvrtki Diverto d.o.o. Član je Security Operation Centra (SOC) koji nadzire, obrađuje i upravlja sigurnosnim incidentima u različitim poslovnim okruženjima. Ima višegodišnje iskustvo u provođenju usluga penetracijskih testova, obrnutom inženjeringu malicioznog koda, sigurnosnom ojačavanju, reviziji mrežne arhitekture s ciljem sigurnosnog poboljšanja te u integraciji raznovrsnih rješenja za detekciju i blokiranje kibernetičkih napada.

Tema: Sigurnost u gradovima budućnosti

Po nekim procjenama, do 2050. godine 70 % ukupne populacije na Zemlji živjet će u gradovima. U cilju poboljšanja i podizanja kvalitete života, već sada se uvode mnogobrojna tehnološka rješenja koja ne samo da olakšavaju svakodnevicu, već brinu o pametnijoj raspodijeli resursa, našem zdravlju i okolišu. Najvećim dijelom, takva rješenja će se u potpunosti oslanjati na već poznate industrijske sustave automatizacije. Hakerima se tako otvaraju nove mogućnosti sigurnosnog ugrožavanja, gdje je njihov utjecaj dalekosežniji od onoga što smo do sada najčešće viđali. Stoga, bitno je na koji način razmišljamo i kako štitimo takve sustave.

Danijel Antonić


ŽIVOTOPIS: Danijel Antonić posjeduje više od 25 godina iskustva u održavanju, projektiranju i implementaciji IT rješenja. Završio je studij matematike i fizike u Rijeci. Više od 10 godina radio je kao službeni Microsoft trener na području edukacije i promocije IT sigurnosti. Lead auditor je za normu ISO/IEC 27001 . Trenutno je zaposlen kao Viši savjetnik za Informacijsku Sigurnost u Gradu Rijeka na poslovima upravljanja informacijskom sigurnosti, projektu usklađenja sa GDPR-om, revizije informacijskih sustava, projektiranja i nadzora IT sigurnosnih tehnologija te provedbe sigurnosnih politika Grada.

Rajko Bačnar


ŽIVOTOPIS: Opatijac Rajko Bačnar jedan je od istaknutijih predstavnika domaće zaštitarske scene koji već cijelo desetljeće uspješno vodi hrvatsku podružnicu Međunarodne tjelohraniteljske asocijacije (International Bodyguard Association, skraćenije IBA). Potpredsjednik je Radio mreže za opasnost (RMZO). Ta neprofitna strukovna udruga građana okuplja radio amatere i radio operatere u organizirani sustav kako bi mogla biti potpora žurnim službama u segmentu komunikacija u slučaju velike nesreće ili katastrofe.

William Bello


ŽIVOTOPIS: Preko 30 godina, aktivno se bavi digitalnom transformacijom srednjih i velikih poduzeća i državne uprave, sa širokim iskustvom na svim područjima informacijskih tehnologija (poslovni procesi, dizajn i razvoj aplikacija, upravljanje podacima, infrastruktura, telekomunikacije) te posebno unaprjeđenjem poslovnih procesa, pripremom i uvođenjem međunarodnih normi ISO20000, ISO12207, GMP/Annex-11. Kao direktor Informatike (CIO) uveo je PLIVU u novo doba informatizacije i udario temelje njezine digitalne transformacije; osnivač i direktor vlastite tvrtke vodio je telekomunikacijske projekte većine hrvatskih banaka i velikih trgovačkih društava u regiji koji su doveli do konkurentske prednosti njihovog digitalnog poslovanja; konzultant i vanjski službenik za zaštitu podataka (DPO) priprema, uvodi i upravlja programom informacijske privatnosti. Kao ovlašteni trening partner International Association of Privacy Professionals (IAPP) koje okuplja skoro 50.000 profesionalaca na području informacijske privatnosti i zaštite podataka provodi pripreme za polaganje ispita kojima se stječe CIPM, CIPP/E ili CIPT certifikat – najprestižniji svakog profesionalca na području zaštite podataka.

Tema: 12 principa za provjeru GDPR sukladnosti videonadzora u gradovima

Na jednom području Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka EU 2016/679 (GDPR) vrlo je jasan i precizan: Obrada osobnih podataka putem videonadzora. Međutim, začuđujuće je koliko se osam mjeseci nakon početka primjene GDPR tijela javne vlasti, pravne osobe s javnim ovlastima i pravne osobe koje obavljaju javnu službu oslanjaju na Članak 47 i vrše obradu osobnih podataka putem videonadzornih sustava suprotno Zakonu, zanemarujući druge mehanizme novčanog i kaznenog sankcioniranja odgovorne osobe (ministra, gradonačelnika, ravnatelja i drugih) posebno u postupcima privatnih tužbi. Postoji dobra praksa, okviri za usklađivanje s GDPR zakonom i prihvaćena metodologija koja može osigurati poštovanje zakona i umanjiti moguće štete koje mogu nastati prilikom nezakonitog prikupljanja i obrade osobnih podataka. Principi, njih dvanaest, koji pri tome predstavljaju osnovni referentni model uključuju provjere je li korištenje video nadzora opravdano i u kojoj mjeri, koliko je transparentno korištenje, postojanje jasnih odgovornosti i zaduženja, politika i procedura, uvjete pohrane, sukladnost tehničkim standardima i tako dalje. Praksa je pokazala kako se stvarni naručitelj pouzdaje u stručnost dobavljača tehničkog rješenja a iskustvo kazuje kako vrlo često isporučena i instalirana oprema nije uopće potkrijepljena potrebnom tehničkom dokumentacijom (npr. elaboratom sustava videonadzora) a kamoli GDPR procjenom učinka javnog ili legitimnog interesa za videonadzor. Procjena CCTV, automatskog prepoznavanja registarskih pločica, video snimači nošeni na uniformama i radnim odijelima, dronovi i sustavi za automatsko prepoznavanje lica – samo su neke obrade osobnih podataka koje zahtijevaju konkretnu podlogu i pripremu prije instalacije, još u fazi projektiranja. Predavanje je namijenjeno odgovornim osobama koje podliježu sankcijama (gradonačelnik, ravnatelj, ministar) kao i njihovim partnerima i dobavljačima nadzornih video sustava.

Ivan Bilać


ŽIVOTOPIS: Mr. sc. Ivan Bilać, dipl. ing. el. diplomirao je i magistrirao na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu. Od 2016. godine uspješno radi u tvrtki Eccos inženjering d.o.o. na poslovima direktora prodaje. U Eccosu primjenjuje svoje dvadesetogodišnje bogato radno iskustvo s različitih dosadašnjih poslova, prvenstveno na ugovaranju i implementaciji rješenja za integraciju sustava tehničke zaštite te pametnih rješenja za gradove. Neki od referentnih projekata su: Implementacija rješenja za integraciju sustava tehničke zaštite Epsimax za A1 Hrvatska d.o.o., Implementacija sustava kontrole i naplate parkiranja za Zagrebparking te mnogi slični projekti u drugim hrvatskim gradovima.
Prije dolaska u Eccos radio je u više hrvatskih i stranih tvrtki na poslovima prodaje, projektiranja, implementacije, integracije i održavanja složenih (informacijskih) sustava različitih namjena za korisnike različitih profila. Kroz godine iskustva na različitim radnim mjestima, od inženjerskih do rukovodećih, upoznao se s rješenjima vodećih svjetskih proizvođača te složenim zahtjevima integracije različitih (sigurnosnih) proizvoda u jednu jedinstvenu upravljačku platformu.
Kroz cijelu poslovnu karijeru kontinuirano se educira i stječe nova tehnička znanja te posjeduje niz industrijskih certifikata, a svoje poslovne i osobne vještine usavršava i pohađanjem seminara te stjecanjem certifikata vezanih uz organizaciju poslovanja, financije, upravljanje ljudskim potencijalima i sl.

Tema: Smart parking i sigurnost gradova

Pojam pametnog grada (smart city) spaja informacijsko-komunikacijsku tehnologiju i razne fizičke uređaje povezane s mrežom kako bi se optimizirala učinkovitost gradskih usluga. Pri tome nikako ne treba zanemariti pitanje sigurnosti stanovnika gradova i turista koji posjećuju gradove.
Eccos svojom aplikacijom ECCOS Smart City Enablement platform (ESCEP) omogućuje univerzalno komunikacijsko sučelje za sve sudionike smart city procesa , a integracija ove aplikacije i Eccosovog drugog aplikativnog rješenja Epsimax omogućuje jednostavnu integraciju smart city procesa i sigurnosnih procesa na području gradova. Kroz ova dva integrirana sustava gradskim je službama omogućeno centralizirano upravljanje različitim sustavima koji podižu učinkovitost gradske uprave i razinu sigurnosti u gradovima.
Područje pametnog parkiranja (smart parking) jedno je od područja koncepta pametnog transporta vezanog za pametne gradove koje se prvenstveno bavi optimizacijom korištenja gradskih resursa (parkirališna mjesta), odnosno smanjenjem zagađenja okoliša.
Međutim sustave implementirane u svrhu optimizacije usluge parkiranja (sustav videonadzora, sustav automatskog prepoznavanja registarskih oznaka, sustav kontrole pristupa ljudi i vozila) poželjno je koristiti i za podizanje razine sigurnosti u gradovima. Navedena Eccosova rješenja upravo omogućuju precizno definiran pristup i korištenje informacija iz ovih sustava različitim gradskim i drugim službama (MUP, vatrogasci…) uključenim u sigurnosne procese u gradovima.

Slaven Božo


ŽIVOTOPIS: Slaven Božo je diplomirao na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, te od 2002. radi u tvrtci OIV na poslovima projektiranja mreža za televizijske, radijske i prve digitalne mikrovalne sustave u RH. Od 2006-2010. radio je na rukovodećim poslovima vođenja odjela Objekti i regionalni centri, te vođenje međunarodne koordinacije za emitiranje programa Glas Hrvatske na kratkom valu. Od 2010-2014 radio je na različitim projektima od uvođenja sustava ISO 50 001 koji je OIV uveo među prvim tvrtkama u Hrvatskoj, vođenje cjelokupnih integriranih sustava upravljanja ISO 9001, ISO 14 001, OHSAS 18 001, vođenje projekata sufinanciranih od Fonda za zaštitu okoliša, iniciranje i uvođenje sustava poslovne sigurnosti. Od 2014. radi na poslovima istraživanja i strateškog planiranja od kojih je danas najpoznatiji i najzanimljiviji IoT (Internet of Things) za pametne gradove (Smart Cities), pametne zgrade (Smart Building), pametna poljoprivreda (Smart Agriculture). A ujedno je i Službenik za zaštitu osobnih i član različitih radnih skupina za Informacijsku sigurnost.

Tema: IoT za sigurnost pametnih gradova

Jedan od bitnih segmenata Sigurnosti gradova posebno se ističu inovativna rješenja IoT koja sve više podižu razinu sigurnosti u gradovima. OIV infrastruktura IoT u gradovima omogućuje povezivanje inovativnih i ekonomski dostupnih rješenja za masovnu upotrebu. Stoga ćemo kroz prezentaciju prikazati različita najnovije mogućnosti i rješenja za siguran grad. Od rješenja za tehničku zaštitu kao potpora postojećim sustavima (detektori pokreta, dima, GPS praćenje), pa do nadzorom kritičnih razina zagađenja zraka, poplava, nadzora upravljanja javnom rasvjetom, odnosno kako sigurno i jednostavno doći do sigurnih i pametnih gradova.

Zoran Cetinjanin


ŽIVOTOPIS: Kao inženjer strojarstva, cijeli radni vijek bavi se unaprjeđenjem poslovnih i proizvodnih procesa, pomoću novih informatičkih tehnologija. Posljednjih 15 godina, „proizvodnju“ turbinskih i diesel postrojenja, zamijenila je „proizvodnja“ novih usluga u Gradskoj upravi grada. Izazov mu je stalno raditi na proširenju informatičkih kompetencija djelatnika uprave. Kao voditelj Radne skupine za pametan grad Karlovac, zadužen je za provođenje Smart City koncepta kako u gradskoj upravi tako i u gradskim tvrtkama i ustanovama. Kvaliteta unaprjeđenja poslovnih procesa, prepoznata je na konferenciji Pametni gradovi 2017. kojom prilikom su dobili priznanje u kategoriji „Pametna uprava“.

Tema: EU projekt – WIFI4EU , kako iskoristiti mogućnosti

Zašto je Europska komisija, odlučila pripremiti 120 milijuna eura, za izgradnju besplatnih bežičnih pristupnih točaka? Što moramo ispuniti u traženim uvjetima, a što je preporučljivo ugraditi? Kako osigurati sigurnost WiFi4EU mreže? U kratkoj prezentaciji, uz odgovore na ova pitanja, predstavit ćemo i neke napredne mogućnosti novih WiFi tehnologija, koje postaju dostupne.

Kristian Družeta


ŽIVOTOPIS: Certificirani menadžer sigurnosti, stručni specijalist kineziologije, predstavnik i glavni instruktor IKMF – Internacionalne Krav Maga Federacije u Hrvatskoj, vanjski suradnik na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, autor knjige „Tjelohranitelj – specijalist zaštite štićenih osoba“.
Stručnjak za područje osobne zaštite i zaštite drugih osoba. Posjeduje dopuštenje MUP-a RH za poslove zaštitara, zaštitara tehničara i privatnog detektiva.
Prvu dio karijere proveo je u oružanim snagama kao dočasnik gdje je karijeru završio krajem 2013. godine. Drugu karijeru temelji na znanjima stečenim na sigurnosno – obavještajnim poslovima te prenosi znanje i iskustvo kao instruktor samoobrane i samozaštite te kao savjetnik za sigurnost.
Poseban značaj u svom radu daje na važnost podizanja samozaštite i razumijevanja uzroka nasilja kao preduvjet za smanjenje nasilja u društvu.

Tema: Sigurnost u javnom prijevozu

Cilj teme je ukazati na važnost pravovremenog poduzimanja preventivnih i proaktivnih mjera i postupaka sa ciljem smanjenja i otklanjanja nasilja u javnom prijevozu. Ukazati na važnost inicijative jedinca lokalne samouprave u edukaciji građana u području samozaštite ali i tvrtki koje provode poslove javnog prijevoza u edukaciji svojih zaposlenika. Kao moguće rješenje biti će ukratko predstavljen projekt edukacije građana korisnika javnog prijevoza i zaposlenika tvrtki koje pružaju usluge javnog prijevoza koji je osmišljen na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Katedra za borilačke sportove i samoobranu, a čija je provedba u završnoj fazi planiranja u jednom od većih hrvatskih gradova.

Kristijan Fabina


ŽIVOTOPIS: Direktor prodaje i poslovnog razvoja u tvrtki Cambium Networks za područje Adria regije, Bugarske, Katara, Turske i Gruzije, globalnog proizvođača i lidera bežičnih mrežnih rješenja za širokopojasni pristup mreži u raznim primjenama poput pristupa Internetu, projekata videonadzora, osiguravanja perimetra i kritične infrastrukture javne sigurnosti. Stručnjak je za wireless mreže sa 18 godina iskustva rada s brojnim raznim infrastrukturnim rješenjima. U telekom područje ušao je 2007. godine zaposlenjem u Metronet Telekomunikacije, u Odjelu za strategiju i razvoj, a nakon toga radi za sistem integratorske tvrtke poput Datentechnik GmbH i Micro-Link, za proizvođača mikrovalnih linkova SAF Tehnika i RADWIN kao vanjski suradnik na međunarodnim projektima te naposljetku u distribuciji telekomunikacijskih rješenja. Iskustvo je stekao kroz terenske aktivnosti instalacije i održavanja infrastrukture, projektiranjem mreža, tehničkim treninzima, te prodajnim i marketinškim aktivnostima.

Goran Gašpert


ŽIVOTOPIS: Goran Gašpert je dipl. kriminalist, zaposlen u Policijskoj upravi Primorsko-goranskoj gdje obnaša dužnost načelnika Sektora policije. Ima trideset godina iskustva na policijskim poslovima (specijalna policija, organizirani kriminalitet, poslovi prevencije kriminaliteta i poslovi javne sigurnosti i osiguranja javnih okupljanja), Sudionik je međunarodnih obuka i specijalizacija za visokorizična javna okupljanja i krizne situacije.

Tema: Sigurnost u Rijeci, europskoj prijestolnici kulture 2020.

 • opće stanje sigurnosti u gradu Rijeci u 2018. godini (statistički pokazatelji)
 • planirana javna okupljanja u okviru EPK 2020
 • ljudski potencijali
 • tehnički resursi
 • metodologija rada (interni protokoli i procedure)
 • pripremne aktivnosti: organizator – policija – ostali učesnici
 • aktivnosti za vrijeme događanja

Darko Gelo


ŽIVOTOPIS: Darko Gelo posjeduje više od 25 godina radnog iskustva na području sigurnosti i zaštite. Zadnje tri godine zaposlen je u renomiranoj tvrtki za tehničku zaštitu „Alarm automatika“ kao Voditelj ključnih kupaca i sigurnosni konzultant s naglaskom na segment industrije te sigurnosti gradova. Iskustva je stjecao na odgovornim i rukovodećim pozicijama radeći u domaćem i međunarodnom okruženju (Billa, CIPS, Pliva-Teva, Američko veleposlanstvo). Stručnjak je sigurnosti i zaštite s dokazanim rezultatima u kreiranju, razvoju i provođenju programa identificiranja i umanjivanja kompleksnih sigurnosnih prijetnji na troškovno efikasan i prihvatljiv način, dajući pritom dodanu vrijednost organizaciji i klijentima. Diplomirao je na Visokoj školi za Sigurnost u Zagrebu, a trenutno je pred diplomom na specijalističkom diplomskom studiju za primjenjeno računarstvo na Algebri. Kompetencije i stručnosti uključuju sljedeća područja: upravljanje sigurnošću, tehnička zaštita, retail security & loss prevention, istražne radnje i aktivnosti/digitalna forenzika, cyber security, informacijska sigurnost, upravljanje rizicima, zaštita top menadžmenta i ključnih ljudi, prosudba ugroženosti i prijetnji, zaštita osoba i imovine, zaštita na radu, zaštita od požara…

Tema: Cyber Security i sustav videonadzora u gradovima – izazovi i najbolje prakse

Svjedoci smo sve veće primjene sustava videonadzora u gradovima i JLS-u, a posebno štićenja vitalnih prostora javnih površina kao što su prometnice ili mjesta okupljanja velikog broja ljudi. Sustavi videonadzora u novije vrijeme također su izloženi cyber napadima, pa je primjerice preko kompromitirane IP video kamere kao vektor napada moguć upad i u cjelokupan mrežni ili cloud IT sustav grada te neovlašten pristup podatcima, a u konačnici i njihovom manipuliranju i zloporabi u smislu povjerljivosti, integritetu i dostupnosti. Zato pri implementaciji i korištenju videonadzora treba iznimno voditi računa i o zaštiti od cyber napada i primijeniti dostupna rješenja zaštite i dobre prakse u obrani od brute-force, botnet i backdoor napada kao i brojnih drugih cyber prijetnji.

Nikola Krizmanić


ŽIVOTOPIS: Diplomirani inženjer metalurgije, Nikola Krizmanić diplomirao je 1993. na Metalurškom fakultetu u Sisku. Sudjelovao je u Domovinskom ratu. Tijekom radnog vijeka obavljao razne poslove počevši od planiranja proizvodnje i projektiranja informacijskih sustava u Metaval d.o.o, instalacije i održavanja informatičke mrežne infrastrukture, izrade raznovrsnih programskih aplikacija, sudjelovanje u projektiranju IS i rada na poslovima obrane u MORH-u, te za vrijeme DUZS-a i trenutno u MUP-u radi na uspostavi sustava potrage i spašavanja zrakoplova. Voditelj je Državnog centra CZ i voditelj NATO SPS G4968 projekta za RH. Uz rad se konstantno educirao pohađajući rane tečajeve u zemlji i inozemstvu, poput Singapur Aviation Academy – Search and Rescue Administrators Course; Joint Aviation Autorities Training Organisation – On-Scene Coordinator Course (Search & Rescue), Joint Aviation Autorities Training Organisation – Customized Int’l Search and Rescue (SAR) Operations – Introductory Module, SAR Basic Course, General Overview of the NATO Codification System…

Siniša Necko


ŽIVOTOPIS: Suosnivač i voditelj razvoja Heroes Nearby incijative, Siniša Necko je i e-marketing specijalist. Također, sukreator je nagrađenog inovativnog mobilnog rješenja (Microsoft), poduzetnik, predavač i IT savjetnik za male i srednje tvrtke. Dugogodišnji je trener borilačkih vještina i sistema samoobrane te predan promociji ljudskih i duhovnih vrijednosti. Aplikacija Heroes Nearby omogućava lokalnim službama i organizacijama, profesionalcima i ljudima dobrog srca da budu istinski heroji i pomažu sugrađanima, posjetiteljima i svojim najmilijima u raznim životnim situacijama. Heroes Nearby povezuje lokalnu zajednicu i sve njene sudionike te stvara sigurnija mjesta za život, promovira akciju, zajedništvo, suosjećanje i nenasilje.

Marijan Vundać


ŽIVOTOPIS: Zaposlen kao službenik u gradskoj upravi Grada Rijeke na poslovima Voditelja – Ravnatelja Direkcije za opće i kadrovske poslove.
Osim općih i kadrovskih poslova, u okviru svojih poslova obavlja i one koji se odnose na područje zaštite od požara, zaštite na radu i civilnu zaštitu. Koordinira, priprema i učestvuje u izradi dokumenata iz navedenih područja.
Stekao je iskustva u području javne nabave te je licencirani trener u sustavu javne nabave i sudjeluje kao član Povjerenstva u nabavama za potrebe Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke.
Predstavnik je Grada Rijeke u Platformi hrvatskih županija i gradova za smanjenje rizika od katastrofa, a 2018. godine imenovan je i za predsjednika Platforme.

 

 

 

Prijavite se

 • Podaci o tvrtki / instituciji

 • Sudionik [gfRepeater-count]

 • dodaj+makni
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.