SIGBANK 2012

22. 11. 2012., Hotel Dubrovnik, Zagreb

 

Seminaru su prisustvovali predstavnici svih većih banaka, zaštitarskih tvrtki koje se bave tjelesnom i tehničkom zaštitom, te ostalih financijskih institucija, te brojnih stručnjaka iz industrije sigurnosti i zaštite.

Istaknuti stručnjaci i praktičari govorili su o:

  • rizicima kojima su izložene financijske institucije i njihova logistika te preventiva istih
  • usuglašavanje zakonske regulative s regulativom Europske Unije
  • prilagođavanju zakonske regulative razvoju tehnologije i novitetima u tehničkoj zaštiti
  • ispravnom projektiranju u funkciji sigurnijeg pozicioniranja zaštitara unutar banaka
  • posebnoj obučenosti zaštitara za posao čuvanja financijskih institucija
  • optimalnom postavljanju uređaja tehničke zaštite

 

PROGRAM KONFERENCIJE

 

9.00 Registracija sudionika 
9:30 Pozdravni govori
9:45 Praksa u osiguravanju banaka prije i poslije ulaska u EU – Brane Bertoncelj, Odjel za gotovinsko poslovanje, Banka Slovenije
10:05 Novi trendovi u tehnologijama videonadzora i njihova primjena u zaštiti financijskih institucija – Renata Dončević, Alarm automatika
10:25 Nove tehnologije i platforme za integriranu sigurnost – Slobodan Mihajlović, Špica sustavi
10:45 Neprobojne pregrade – mehanička zaštita financijskih institucija – Berislav Keber, Salon  bankarske opreme
11.05 Kad uobičajeni sigurnosni sustavi nisu dostatni– Aleš Trontelj, SG Biro
11:25 Pauza za kavu
11.45
Statistički pokazatelji, broj razbojstava u bankama i drugim financijskim ustanovama tijekom 2011. i 2012. godine – usporedba s ranijim godinama – Dario Hodak, Odjel općeg kriminaliteta, MUP RH
12:05 Integracija fizičke i logičke kontrole pristupa – Ivan Pišković, Tehnozavod Marušić
12:25 Kako evidentirati posjetitelje u vašoj banci – Damir Dobrina, Tehnomobil
12:45

 

Fina GS – čimbenik sigurnosti sustava banaka i ostalih financijskih institucija u pružanju usluga distribucije vrijednosnih pošiljki i njihove obrade – Ivana Pašalić Pućo, Fina GS
13:05 Rezultati provedbe Zakona o minimalnim mjerama zaštite u poslovanju s gotovim novcem i vrijednostima i buduće smjernice zaštite novčarskih institucija – Sandro Šegedin, Uprava za upravne i inspekcijske poslove, MUP RH
13:25 Ručak
14:25 Okrugli stol: Sustav osiguranja banaka i novčarskih institucija – polazišta, problemi, rješenja

 

 

POPIS SUDIONIKA

 

Br. Ime i prezime Tvrtka / institucija
1 Aleksandar Terzić Centralna banka Crne Gore
2 Alen Dolan ProCredit Bank d.d.
3 Aleš Trontelj SG Biro d.o.o.
4 Andrej Farkaš Varnost Maribor d.d.
5 Ante Nekić ECCOS inženjering d.o.o.
6 Antun Krešimir Buterin Tectus d.o.o.
7 Azemina Harkcom Prodaja DSC d.o.o.
8 Berislav Keber Salon bankarske opreme d.o.o.
9 Blaženko Cerčić Mercator-H d.o.o.
10 Boris Popović Alarm automatika d.o.o.
11 Boris Mijolović Protect d.o.o.
12 Boris Perica Societe Generale – Splitska banka d.d.
13 Brane Bertoncelj Banka Slovenije
14 Branimir Keler Tehnomobil d.o.o
15 Branko Milošević Protect d.o.o.
16 Burhan Idrizi AD Makedonska pošta
17 Damir Vuković Croatia Banka d.d.
18 Damir Bičanić Hrvatska Narodna Banka
19 Damir Gojmerac Optimal sistemi d.o.o.
20 Damir Dobrina Tehnomobil d.o.o
21 Dario Drašković AZTEK d.o.o.
22 Dario Zelenika Kamir d.o.o.
23 Dario Hodak Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske
24 Darko Lacković Financijska Agencija (Fina)
25 David Harkcom Prodaja DSC d.o.o.
26 Dejan Rudić Časopis Zaštita
27 Diana Manenica Veleposlanstvo Velike Britanije u Republici Hrvatskoj
28 Dmytro Zinchenko Veleposlanstvo Ukrajine u Republici Hrvatskoj
29 Domagoj Bubalo Protekta d.o.o.
30 Dražen Jurač Banka Kovanica d.d.
31 Dražen Najman Tectus d.o.o.
32 Dunja Magjer Htvatska Poštanska Banka d.d.
33 Duško Bjelotomić Protekta d.o.o.
34 Đuro Črnjak Htvatska Poštanska Banka d.d.
35 Eugen Jurković Centar Banka d.d.
36 Filip Đurić Banco Popolare Croatia
37 Frano Svalina Tehnozavod Marušić d.o.o.
38 Gabor Šeregi Exclusive Change d.o.o.
39 Goran Vidaković Erste & Steiermarkische Bank d.d.
40 Goran Bjelotomić Protekta d.o.o.
41 Goran Kanić Tehnomobil d.o.o
42 Hrvoje Dobrović Adriatic Security d.o.o.
43 Igor Palic AD Makedonska pošta
44 Ivan Marić Sigurnost-Buzov d.o.o.
45 Ivan Pišković Tehnozavod Marušić d.o.o.
46 Ivana Pašalić Pućo Fina GS
47 Ivana Gucek Protekta d.o.o.
48 Ivica Mijić Bravarija Dijaković d.o.o.
49 Iztok Ledinek Varnost Maribor d.d.
50 Jerko Filipović Centar za informatiku i poslovno savjetovanje d.o.o
51 Krešimir Katalenac BKS Bank d.d. Rijeka
52 Lidija Stolica Salon bankarske opreme d.o.o.
53 Luka Marcelić CROATIA osiguranje d.d.
54 Ljiljana Doneva Sparkasse Banka Makedonija A.D. Skopje
55 Ljuben Babik Sparkasse Banka Makedonija A.D. Skopje
56 Marijo Božiček Hypo Alpe-Adria Bank d.d.
57 Marko Kričančić Štampar d.o.o.
58 Marko Bauman Varnost Maribor d.d.
59 Matej Kop Varnost Maribor d.d.
60 Milan Ćosić Tehnet d.o.o.
61 Miljenko Budimir Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske
62 Miran Janežič Loomis SIS d.o.o.
63 Miroslav Petrović Alzas Alarms d.o.o.
64 Mitja Kolbe Špica sustavi d.o.o.
65 Mitja Sušnik Varnost Maribor d.d.
66 Mladen Ozimec Salon bankarske opreme d.o.o.
67 Nataša Nadali Križ Tectus d.o.o.
68 Neven Rusković Špica sustavi d.o.o.
69 Nikola Pejanović AlaTel d.o.o.
70 Nikola Milijević Tectus d.o.o.
71 Nikolina Skoko Banić Tehnomobil d.o.o
72 Petar Kvesić Titan Zagreb d.o.o.
73 Renata Dončević Alarm automatika d.o.o.
74 Robert Miljanović Bilić-Erić d.o.o.
75 Robert Balić Financijska Agencija (Fina)
76 Sandro Šegedin Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske
77 Siniša Odorijan Htvatska Poštanska Banka d.d.
78 Slobodan Mihajlović Špica sustavi d.o.o.
79 Stipe Mitrović Adriatic Security d.o.o.
80 Tomislav Vazdar Erste & Steiermarkische Bank d.d.
81 Tomislav Lacković Privredna banka Zagreb d.d.
82 Vladimir Vrcić Fina GS
83 Yuliana Barić Tectus d.o.o.
84 Zoran Bohaček Hrvatska udruga banaka
85 Zvonimir Vnučec Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske
86 Željko Cvrtila UPPS d.o.o.