Predavači

Goran Basarac

predsjednik Hrvatskog klastera konkurentnosti obrambene industrije 


ŽIVOTOPIS: Diplomirao na američkom Fakultetu Menadžmenta u turizmu i ugostiteljstvu 2002. godine, te je  završio jedini hrvatski akreditirani EMBA program od strane AMBA 2008. godine. Na Ekonomskog fakultetu u Zagrebu, iste je godine završio i program edukacije za korporativno upravljanje za članove nadzornih i upravnih odbora. Pohađao je edukacijski program za obavljanje diplomatskih poslova pri MVPEI RH i završio je 18 mjesečni specijalizirani edukacijski program sa zvanjem Cluster excellence Managera.

Trenutno je zaposlen kao izvršni direktor za strateški razvoj i provedbe projekta u Šestan-Busch d.o.o. Prijašnje iskustvo stekao je radom u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU kao Voditelj službe za strateško pripremanje i pripremu OP-a, kao i u Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta na poziciji Voditelja službe za strateško planiranje i pripremu OP-a. Radio je i u Centru za razminiranje u Odjelu za plan i analizu, na poziciji VIšeg savjetnika za pripremu projekata EU/USAID. Bio je zadužen za pripremu projekata HCR-a koji se mogu natjecati za sredstva EU fondova.

Tema: Hrvatski klaster konkurentnosti obrambene industrije: Potencijali i primjeri korištenja EU Fondova u obrani i sigurnosti – hrvatska obrambena industrija

Haris Delić

načelnik štaba za zaštitu i spašavanje Sarajevogasa


ŽIVOTOPIS: Već 15. godina zaposlen u najvećoj plinarskoj kompaniji u Bosni i Hercegovini – Sarajevogas, na poziciji Načelnika štaba za zaštitu i spašavanje Sarajevogasa u vanrednim situacijama i Šefa službe zaštite od požara i zaštite na radu. Na poslovima korporativne sigurnosti i sistemu privatne zaštite angažiran preko 20 godina. Magistar je nacionalne sigurnosti, te doktorant na sigurnosnim i mirovnim studijama Fakulteta političkih nauka u Sarajevo. Autor je više znanstvenih radova iz segmenta sigurnosti, te koautor udžbenika Nacionalna sigurnost i privatna zaštita.

Tema: Zaštita kritične infrastrukture kroz prizmu tranzicijskih procesa i izazova – primjer BiH i plinska infrastruktura

U temi ćemo napraviti koncizni uvid u kritičnu infrastrukturu Bosne i Hercegovine, kroz prizmu geopolitičkog položaja Bosne i Hercegovine, njenog ustroja i njenog puta u procesu tranzicije.
Akcent će u konkretnom slučaju biti dat na plinarsku komapniju Sarajevogas, njegovu mrežu sigurnosti, sigurnosne izazove i optimalna rješenja, u svijetlu sigurnosnih izazova današnjice (posebno terorističkih prijetnji, migrantskih kriza i monopola nad resursima plina) .

Andrej Lončarić

član uprave GDi d.o.o.


ŽIVOTOPIS: Andrej Lončarić je član uprave GDi d.o.o s dugogodišnjim iskustvom u dizajnu, izvođenju i primjeni
geoinformatičkih rješenja baziranih na svjetski vodećoj ArcGIS Platformi.

Tema: Moderna Geoinformacijska rješenja za sigurnost industrije i infrastrukture

Za bilo koje ozbiljno razmatranje sigurnosti kritične infrastrukture (KI) svake zajednice potrebno je znati gdje se ista nalazi te koji sigurnosni rizici su povezani sa tom KI. U slučaju sigurnosnih ugroza i napada na KI trebamo znati gdje se isti događaju, što je točno ugroženo te kako najbolje reagirati. Koji je najgori scenarij razvoja događaja i gdje su naše snage za intervenciju? Sve to moramo znati u realnom vremenu te tu informaciju moramo podijeliti sa svima koji su uključeni u
operaciju osiguranja pa i sa najširom javnosti u suženom obliku.

Vlado Zorić

direktor Sektora sigurnosti i zaštite, JANAF


Tema: Kritična infrastruktura i sustav domovinske sigurnosti

Ostvarivanje cilja i svrhe sustava domovinske sigurnosti u stvaranju, nije provedivo bez pune suradnje svih nositelja ovlasti i sposobnosti u Republici Hrvatskoj. Ovo izlaganje predstavlja jedan od učinkovitih primjera zajedničkog djelovanja policije i JANAF-a te otvara prostor raspravi o integraciji dodatnih rješenja, proširenju koordinacije i implementaciji suvremene tehnologije. Ovom temom nastoji se proširiti dijalog između različitih aktera sustava domovinske sigurnosti Republike Hrvatske i međunarodnih stručnjaka.

Damir Trut

pomoćnik ministra unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite


ŽIVOTOPIS: Diplomirao je 1983. godine na Višoj zrakoplovnoj školi, tijekom karijere razvija se pa 2000. godine diplomira na Visokoj školi sigurnosti, smjer zaštita od požara, magistrirao je 2002. godine u području tehničkih znanosti, polje sigurnost. Radio u Elektromontažnom poduzeću V. Četković od 1982. godine, zatim u Petrokemiji Kutina i u Grafičkom zavodu Hrvatske do 1990. godine. U Domovinski rat uključuje se kao dragovoljac u veljači 1991. godine u pričuvne snage policije i narodne zaštite, 5. listopad 1991. postaje pričuvni pripadnik Hrvatske vojske i ratni zapovjednik. Od 3. svibnja 2008. do 26. veljače 2012. godine imenovan na mjesto ravnatelja Državne uprave za zaštitu i spašavanje. Godine 2013. preuzima tvrtku DOK-ING razminiranje kako bi je reorganizirao i doveo u pozitivno poslovanje. Sredinom 2014. godine, postaje direktor i član uprave tvrtke Bilić-Erić d.o.o. Godine 2017. u veljači Vlada Republike Hrvatske imenovala ga na dužnost pomoćnika ministra unutarnjih poslova.

Tema: Žurne službe i djelovanje CZ-a u slučaju kriznih situacija i ugroza industrije

Kritična infrastruktura (sustavi, mreže i objekti) ima presudni značaj u kontekstu zaštite nacionalnih interesa, jer s razine sigurnosti i funkcionalnosti države može doći do ozbiljnih posljedica, ako dođe do prekida djelovanja i isporuka njihovih roba i usluga.
Osnova uspostave sustava zaštite kritične infrastrukture u Republici Hrvatskoj je donošenje propisa i formiranje normativnog okvira. Čvršće uvezivanje obveza i odgovornosti dionika te propisivanje sveobuhvatnih mjera u zaštiti kritične infrastrukture kroz Zakon o kritičnoj infrastrukturi osigurava i bolju implementaciju aktivnosti za jačanje otpornosti kritične infrastrukture. Novi zakon, koji je u izradi, s ciljem poboljšanja operacionalizacije, bazira se na holističkom pristupu problematici i predstavlja iskorak u odgovoru na narastajuće izazove po nacionalnu kritičnu infrastrukturu.

Vicko Vrgoč

mag.ing. pomorskog prometa


ŽIVOTOPIS: Zaposlen u Lučkoj upravi Split od 2003. godine. gdje je radio kao nadzorni operater i koordinator operative. Od početka rujna 2018. u Lučkoj upravi Split obnaša dužnost rukovoditelja lučkog operativnog centra.

Tema: Luka Split – sigurnosni izazovi i potencijali partnerstva u sigurnosti

Luka Split jedan je od najznačajnijih gospodarskih i turističkih resursa na hrvatskoj obali. Specifičnost položaja i činjenica da lučko područje pripada gradskoj jezgri s bogatim arhitektonskim i povijesnim naslijeđem, prednost je i problem u lučkoj svakodnevici. Sustav brige o sigurnosti u zahtjevnom okruženju, Lučka uprava Split dominantno kreira u aktivnom partnerstvu s lokalnom upravom, koncesionarima, lučkom kapetanijom, odabranom tvrtkom iz domene privatne zaštite i Policijskom upravom splitsko dalmatinskom. Pri tom su dostigli standarde međunarodnih konvencija, pravilnika ali i domaće legislative, u zahtjevnom okruženju domaćeg i međunarodnog prometa.

Slobodan Marendić

načelnik sektora PU Splitsko-dalmatinska


ŽIVOTOPIS: Policijski službenik od 1991. godine, stručni specijalist kriminalistike u osobnom zvanju glavnog policijskog savjetnika, od 2018. godine na radnom mjestu načelnika sektora za granicu Policijske uprave splitsko dalmatinske.
Autor više znanstvenih i stručnih radova na teme iz polja sigurnosti i obrane, partnerstva u lokalnoj zajednici, Policije u zajednici i Vijeća za prevenciju kriminaliteta, privatne zaštite. Od 2012. do 2018. godine obnaša dužnost predsjednika Regionalnog kluba International Police Association Split.
Dobitnik godišnje nagrade Hrvatske udruge menadžera sigurnosti za 2016. u kategoriji – individualni doprinos u ostvarivanju i razvoju struke odnosno sigurnosti zajednice. Od svibnja 2018. godine izabran je u nastavno zvanje predavača pri Sveučilišnom odjelu za forenzičke znanosti Sveučilišta u Splitu.

Tema: Luka Split – sigurnosni izazovi i potencijali partnerstva u sigurnosti

Luka Split jedan je od najznačajnijih gospodarskih i turističkih resursa na hrvatskoj obali. Specifičnost položaja i činjenica da lučko područje pripada gradskoj jezgri sa bogatim arhitektonskim i povijesnim naslijeđem, prednost je i problem u lučkoj svakodnevici. Sustav brige o sigurnosti u zahtjevnom okruženju luke za domaći i međunarodni promet, uz dostizanje standarda međunarodnih konvencija, pravilnika i domaće legislative, Lučka uprava Split dominantno kreira u aktivnom partnerstvu sa lokalnom upravom, koncesionarima, lučkom kapetanijom, odabranom tvrtkom iz domene privatne zaštite i Policijskom upravom splitsko dalmatinskom.

Bojan Alikavazović

viši konzultant za informacijsku sigurnost, Diverto


ŽIVOTOPIS: Radi kao viši konzultant za informacijsku sigurnost u tvrtki Diverto d.o.o. Član je Security Operation Centra (SOC) koji nadzire, obrađuje i upravlja sigurnosnim incidentima u različitim poslovnim okruženjima. Ima višegodišnje iskustvo u provođenju usluga penetracijskih testova, obrnutom inženjeringu malicioznog koda, sigurnosnom ojačavanju, reviziji mrežne arhitekture s ciljem sigurnosnog poboljšanja te u integraciji raznovrsnih rješenja za detekciju i blokiranje kibernetičkih napada.

Tema: Diverto: Sigurnosni operativni centar u procesnim mrežama

Procesna mreža je neizostavan element kritične infrastrukture gdje su funkcionalnost i raspoloživost u fokusu. Svakodnevne radnje sigurnosnog operativnog centra u takvim okruženjima su detekcija anomalija, rano upozoravanje na aktualne prijetnje i brzo i efikasno djelovanje u slučaju kibernetičkog proboja. Kako mjeriti efikasnost SOCa te koje su prednosti vanjskog u odnosu na izgradnju vlastitog centra, poslušajte na izlaganju.

Marijan Vundać

predsjednik Platforme hrvatskih županija i gradova za smanjenje rizika od katastrofa


ŽIVOTOPIS: Zaposlen kao službenik u gradskoj upravi Grada Rijeke na poslovima Voditelja – Ravnatelja Direkcije za opće i kadrovske poslove.
Osim općih i kadrovskih poslova, u okviru svojih poslova obavlja i one koji se odnose na područje zaštite od požara, zaštite na radu i civilnu zaštitu. Koordinira, priprema i sudjeluje u izradi dokumenata iz navedenih područja.
Stekao je iskustva u području javne nabave te je licencirani trener u sustavu javne nabave i sudjeluje kao član Povjerenstva u nabavama za potrebe Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke. Predstavnik je Grada Rijeke u Platformi hrvatskih županija i gradova za smanjenje rizika od katastrofa, a 2018. godine imenovan je i za predsjednika Platforme.

Tema: Platforma hrvatskih županija i gradova za smanjenje rizika od katastrofa

Mario Pavišić

nadzornik za poslove tjelesne zaštite, Klemm security


ŽIVOTOPIS: Zaposlen u tvrtki Klemm sigurnost od 2007. godine u sektoru kućnih detektiva. Od 2008. godine bio je na poziciji voditelja objekta, a od 2014. do 2018. na poziciji je Voditelj sektora kućnih detektiva za Hrvatsku i Sloveniju. Od 2018. postaje nadzornik za poslove tjelesne zaštite (dodatno: obuke zaštitara-detektiva, edukacije za djelatnike poslovnih partnera). Za vrijeme rada kao detektiv u trgovačkim centrima ostvario preko 700 zadržavanja.

Tema: Pelješki most – tjelesna zaštita

Mate Botica

predsjednik Uprave tvrtke Odašiljači i veze d.o.o


ŽIVOTOPIS: Od svibnja 2016. na čelu Uprave Odašiljači i veze d.o.o. Prije toga je radio u Vipnetu, u kojem je bio rukovoditelj Odjela za poslove informacijske sigurnosti u Hrvatskoj i Makedoniji. Većinu svoje profesionalne karijere, proveo je u različitim sastavnicama sustava nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske, u kojima je obnašao niz odgovornih, pa i najviših rukovodećih funkcija. Diplomirao je telekomunikacije na zagrebačkom Fakultetu prometnih znanosti, na kojem je upisao i doktorski studij. Botica je na 28. susretu Hrvatskog udruženja menadžera i poduzetnika dobio godišnju nagradu i priznanje „Menadžer godine CROMA 2018“, koje se od 1992. godine dodjeljuje najboljim gospodarstvenicima iz cijele Hrvatske.

Tema: Komunikacijske mreže OIV-a u funkciji zaštite kritičnih infrastruktura

Odašiljači i veze jedan su od vodećih pružatelja usluga prijenosa podataka putem svojih telekomunikacijskih mreža i infrastrukture omogućujući povezivanje s bilo kojom lokacijom unutar Hrvatske. Mreže mikrovalnih i optičkih sustava neovisne su od ostalih javnih telekomunikacijskih mreža i pružaju visok stupanj sigurnosti i pouzdanosti u komunikaciji stvarajući time preduvjet za korištenje u zaštiti kritičnih infrastruktura. U proteklih nekoliko godina OIV je razvio pouzdanu, robusnu i sigurnu mobilnu radijsku mrežu CRONECT s ciljem pružanja neograničene nacionalne komunikacije profesionalnim službama u Hrvatskoj. Prateći najnovije tehnologije OIV razvija platformu za Internet stvari – IoT (Internet of Things) te je započeo implementaciju nacionalne IoT mreže bazirane na LoRaWAN tehnologiji koja omogućuje spajanje više desetaka tisuća različitih senzora.

Renata Dončević

dipl. inženjer elektrotehnike, Alarm automatika


ŽIVOTOPIS: 1991. završava studij elektrotehnike na zagrebačkom Fakultetu elektrotehnike i računarstva. Od 1991. do 1999. radi na poslovima održavanja elektroničkih sustava upravljanja Brodogradilišta 3. maj u Rijeci. Od 1999. godine radi u tehničkom odjelu Alarm automatike d.o.o. u Rijeci, kasnije kao voditeljica odjela. Od 2009. godine je direktorica Profitnog centra projektni poslovi, koji posluje u cijeloj regiji. Ovlaštena je projektantica elektrotehnike i aktivna članica Hrvatske komore inženjera elektrotehnike. Kao članica Udruge tehničke zaštite i Upravnog odbora Udruge projektanta tehničke pri Hrvatskom cehu zaštitara te kao članica Nadzornog odbora Nacionalne udruge za zaštitu od požara aktivno radi na afirmaciji struke tehničke zaštite.
Autorica je niza stručnih članaka objavljenih u časopisima s područja zaštitarstva i informatike te zbornicima radova brojnih stručnih skupova. Održala je niz predavanja vezanih za sve aspekte zaštitarske djelatnosti u organizaciji mnogih domaćih i stranih strukovnih organizacija.

Tema: Case study – Projekt integralne zaštite objekta kritične infrastrukture

Objekti kritične infrastrukture često zahtjevaju nestandardna rješenja zaštite. Kroz primjer izvedenog projekta zaštite rafinerije bit će prikazana takva nestandardna rješenja i integrirano rješenje upravljanja kompleksnim sustavom zaštite.

Robert Mikac

docent na Fakultetu političkih znanosti – moderator panel rasprava


ŽIVOTOPIS: Dr. sc. Robert Mikac od 1999. do 2006. godine, radi u vojnoj policiji Oružanih snaga Republike Hrvatske tijekom kojeg razdoblja je obnašao dužnosti zapovjednika nacionalnog voda vojne policije i zapovjednika multinacionalnog voda vojne policije unutar Kabulske multinacionalne brigade te je odlikovan NATO medaljom i Talijanskim križem za zasluge. Potom radi u Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje od 2006. do 2010., a od 2010. do 2012. godine, zaposlen je Upravi za europske integracije i međunarodne odnose Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske. Od 1. srpnja 2012. godine obnaša dužnost načelnika Sektora za civilnu zaštitu Državne uprave za zaštitu i spašavanje.
Na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu 2011. brani doktorsku disertaciju pod naslovom „Suvremena sigurnost i privatne sigurnosne kompanije: privatizacija sigurnosti i posljedice“ te na istom fakultetu trenutno radi kao docent.

Siniša Pintarić

regionalni menadžer za Jadransku regiju, Honeywell


ŽIVOTOPIS: Svoje iskustvo započeo je 2003. godine radeći za vodeće lokalne tvrtke za integraciju sustava tehničke sigurnosti (Eurokod, Tehnomobil). Pridružuje se Honeywell Fire i PA / VA organizaciji 2013. godine gdje počinje raditi na poziciji tehničke podrške i trenera za Esser / Variodyn proizvode Adria region. Godinu dana kasnije, promaknut je na mjesto voditelja poslovnog razvoja za Jadransku regiju. Svojim iskustvom u sigurnosti, zaštiti i IT sektoru podržava regionalne tvrtke na projektima u svim tržišnim vertikalama.

Tema: Zaštita od požara u tunelima i na prometnoj infrastrukturi

Slavko Vidović

osnivač i direktor tvrtke InfoDom


ŽIVOTOPIS: Tijekom cijelog svog dosadašnjeg profesionalnog djelovanja vodio je i vodi velike projekte u području državne uprave, javnih poduzeća i gospodarstva. Istovremeno, kroz znanstveno-obrazovni rad djeluje u nizu relevantnih znanstvenih i istraživačkih područja: na projektima iz područja umjetne inteligencije, zatim sustavima za podršku u odlučivanju i razvoju aplikacija. Izvanredni je profesor na Fakultetu organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu. Član je Nacionalnog vijeća za konkurentnost (NVK), PMI i TeleManagement Foruma.

Tema: „Pametne industrije“ i zaštita kritičnih infrastruktura: uporaba blockchaina i umjetne inteligencije

Ivan Bilać

direktor prodaje, Eccos inženjering


ŽIVOTOPIS: Mr. sc. Ivan Bilać, dipl. ing. el. diplomirao je i magistrirao na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu. Od 2016. godine uspješno radi u tvrtki Eccos inženjering d.o.o. na poslovima direktora prodaje. U Eccosu primjenjuje svoje dvadesetogodišnje bogato radno iskustvo s različitih dosadašnjih poslova, prvenstveno na ugovaranju i implementaciji rješenja za integraciju sustava tehničke zaštite te pametnih rješenja za gradove. Neki od referentnih projekata su: Implementacija rješenja za integraciju sustava tehničke zaštite Epsimax za A1 Hrvatska d.o.o., Implementacija sustava kontrole i naplate parkiranja za Zagreb parking te mnogi slični projekti u drugim hrvatskim gradovima. Prije dolaska u Eccos radio je u više hrvatskih i stranih tvrtki na poslovima prodaje, projektiranja, implementacije, integracije i održavanja složenih (informacijskih) sustava različitih namjena za korisnike različitih profila. Kroz godine iskustva na različitim radnim mjestima, od inženjerskih do rukovodećih, upoznao se s rješenjima vodećih svjetskih proizvođača te složenim zahtjevima integracije različitih (sigurnosnih) proizvoda u jednu jedinstvenu upravljačku platformu. Kroz cijelu poslovnu karijeru kontinuirano se educira i stječe nova tehnička znanja te posjeduje niz industrijskih certifikata, a svoje poslovne i osobne vještine usavršava i pohađanjem seminara te stjecanjem certifikata vezanih uz organizaciju poslovanja, financije, upravljanje ljudskim potencijalima i sl.

Tema: Prikaz novih oblika sigurnosti u lukama

 

Željko Pivalica

menadžer kontrole kvalitete, Securitas Hrvatska


ŽIVOTOPIS: Željko Pivalica bavi se zaštitom civilnog zračnog prometa već 28 godina. Trenutno radi kao Menadžer kontrole kvalitete u Securitas Hrvatska d.o.o. Avijacija, gdje osim kontrole kvalitete vodi i obučavanje za sve poslove zaštite u civilnom zračnom prometu. Prije toga proveo je 18 godina u Croatia Airlinesu, najvećim dijelom na položaju Menadžera za zaštitu civilnog zračnog prometa. Obnašao je mnoge stručne funkcije (član Nacionalnog povjerenstva za zaštitu civilnog zračnog prometa RH, član Security Committeea IATA-e i AEA, Instruktor pri EASTI u Briselu, …). Sudjelovao je kao govornik na nizu različitih stručnih skupova u Hrvatskoj i u inozemstvu.

Tema: Integrirana sigurnosna rješenja u avijaciji – primjer MZL Zagreb

U predavanju će se predstaviti inovativni pristup zaštiti kritične infrastrukture na primjeru suradnje Securitas Hrvatska d.o.o. i MZLZ. Novi pristup podrazumijeva sudjelovanje privatne zaštite ne samo u pružanju usluga fizičke zaštite već davanja gotovih rješenja koja obuhvaćaju osposobljene i certificirane zaposlenike, nova tehnološka rješenja, obuku i održavanje ugrađene tehnologije.

 

Mario Kolovrat

regionalni menadžer, Avigilon


ŽIVOTOPIS: Marijo Kolovrat diplomirao je 2005. godine na Elektrotehničkom fakultetu u Skoplju, gdje se specijalizirao za područje elektrotehnike i telekomunikacija. Karijeru u industriji videonadzora započeo je prije 14 godina u Makedoniji. Značajno iskustvo u aspektima sigurnosti poslovanja prikupio je u tvrtki Proalarm, gdje je radio sedam godina.
Krajem 2012. godine prelazi u Avigilon, te 2014. godine postaje voditelj tima za inženjering prodaju u Južnoj Europi i Rusiji, isto kao i mentor za nove zaposlenike koji su uključeni u sektor kritične infrastrukture pokrivajući više od 40 zemalja.
Početkom 2016. godine prelazi na poziciju prodajnog menadžera, zaduženog za područje Balkana.

Tema: Inteligentni videonadzor u rješenjima kritične infrastrukture

Kako iskorištavamo najširi raspon kamera od 1MP do 30MP u kritičnoj infrastrukturi, kako pružamo robusne i otporne sustave?
Pametnije? Kako pružamo najbrže vrijeme odgovora pomoću Avigilon revolucionarne VMS platforme sa sjajnim detaljima i sofisticiranom preventivnom zaštitom duboke neuronske mreže umjetne inteligencije? Kako pružamo inteligentno praćenje uživo gdje se sustav fokusira samo na relevantne događaje u pretraživaču koji s lakoćom razvrstava sate snimke i brzo locira određenu osobu ili vozilo u cijelom sustavu!

Garik Markarian

prof. emeritus, RiniGard


ŽIVOTOPIS: Prof. Garik Markarian bavi se bežičnim komunikacijama preko 25 godina, od kojih je 10 godina na višim izvršnim pozicijama. Radio je za brojne američke i kanadske tvrtke, te je aktivno sudjelovao u DVB-DSNG, DVB-S(2), DVB-RCS, IEEE802.16a/d/e/m and EUROCAE standardima gdje je predsjedao većim brojem odbora i pružao tehničke doprinose koji su ugrađeni u navedene standarde. Prof. Markarian također je predsjedao stručnoj skupini za IET komunikacije i član je Savjetodavnog odbora vlade za mjerenja u novim tehnologijama. Autor je preko 200 publikacija, uključujući četiri udžbenika i 42 nacionalna međunarodna patenta.

Tema: Industrija dronova, novi izazov za sigurnost kritične infrastrukture – prijetnje i rješenja

Sigurnost. Zaštita. Privatnost. Brzi porast cjenovno dostupnih, a istovremeno iznimno sposobnih dronova, postavlja novi izazov za vlasti i sigurnosno osoblje.
Bez obzira je li upravljač drona nemaran hobist ili kriminalac sa zločinačkom namjerom, neotkrivena bespilotna letjelica može predstavljati značajnu sigurnosnu prijetnju. Ilegalna upotreba dronova danas predstavlja velik sigurnosni problem na globalnoj razini. Teroristi, aktivisti i kriminalci usvajaju nove tehnologije o dronovima koje koriste za razvijanje naprednih i sofisticiranih načina za počinjenje zločina, terorizma i narušavanje privatnosti građana. Kao izravni rezultat nezakonite uporabe dronova, službenici diljem svijeta moraju istraživati porast kriminalnih radnji koje su povezane s dronovima kupljenim putem interneta, direktno iz dućana ili pak onih koji su napravljeni iz kućne radinosti. Ove su istrage uključivale navode da dronove koriste pedofili za letove iznad dječjih igrališta, provalnici u svrhu oblijetanja iznad tuđih imanja i kriminalci za dilanje droge u zatvore.

 

Denis Čaleta

Predsjednik Upravnog odbora, ICS institut


ŽIVOTOPIS: Denis Čaleta doktorirao je na Fakultetu za državne i europske studije u Sloveniji gdje radi kao izvanredni profesor. Na Fakultetu za poduzetništvo (GEA College), osim što je izvanredni profesor, radi i na poziciji direktora Odjela za korporativnu sigurnost. Od 2009. godine aktualni je Predsjednik Uprave Instituta za korporativne sigurnosne studije, ICS-Ljubljana i vođa istraživačke grupe na ICS-Ljubljana.
Dr. Čaleta autor je velikog broja znanstvenih članaka i knjiga iz područja korporativne sigurnosti, zaštite kritične infrastrukture, protuterorizma i ostalih povezanih sigurnosnih pitanja. Aktivno je bio uključen u više od 100 projekata u međunarodnom i nacionalnom području.
Dr. Čaleta je predsjednik Slovenske udruge za korporativnu sigurnost.
U periodu od 2002. do 2008. godine radio je kao slovenski predstavnik u NATO-u na području obavještajne standardizacije u “”Joint Intelligence Working Group”. Između ostalog je i nacionalni predstavnik u EU RANNET (Radicalisation Awareness Network).

Tema: Izazovi implementacije novih rješenja u procesu zaštite kritične infrastrukture – iskustva Republike Slovenije

Predavanje će biti usmjereno na iskustva uspostave sustava u Republici Sloveniji, postignućima i načinu rješavanja određenih izazova s kojima su se susretali dionici sustava u Sloveniji. U kompleksnom sigurnosnom okruženju zaštita kritične infrastrukture postaje vrlo istaknut proces za kojeg nisu zadužene samo državne institucije nego se u taj sistem sve više uključuju i ostali subjekti. KI i dalje ostaje ključna za djelovanje društva i ostalih tehnoloških sustava kao što su pametna rješenja u gradovima. Polako se događaju i promjene u svijesti na strani strateškog menadžmenta u organizacijama koje upravljaju s KI. Učinkovito upravljanje rizicima za djelovanje KI mora biti organizirano u sustavu koji je na jednoj strani pravno efikasno, a s druge strane dovoljno operativno, da pruža mogućnost organizacije učinkovitih mjera za kontinuirano upravljanje KI. Značajan ulog u učinkovitosti mjera i sustava na području zaštite KI ima implementacija novih tehnoloških i metodoloških rješenja. U tom dijelu želimo podijeliti iskustva do kojih smo došli u Sloveniji i koje mogu biti pomoć kod planiranja daljnjih aktivnosti u regiji vezano uz efikasnu zaštitu kritične infrastrukture.

Lidija Renata Stolica

Predsjednica Hrvatskog ceha zaštitara – strukovne zaštitarske komore


ŽIVOTOPIS: U području sigurnosti radi preko 20 godina, obavljala je niz stručno-menadžerskih poslova u području zaštite i sigurnosti novčarsko-bankarskog poslovanja. Od 2017. godine predsjednica je Hrvatskog ceha zaštitara – strukovne zaštitarske komore, nacionalne članice Europske konfederacije industrije privatne sigurnosti i zaštite.

Izvršna je direktorica tvrtke Salon bankarske opreme, čije je područje djelovanja sigurnost i zaštita poslovanja gotovim novcem, bankarsko-novčarska zaštita i mehanička zaštita.

Aktivno se služi engleskim i njemačkim jezikom i članica je međunarodnih strukovnih udruženja sigurnosti.

 

Dario Jagačić

specijalist za mrežna i sigurnosna rješenja, King ICT d.o.o.


ŽIVOTOPIS: Dario Jagačić završio je Tehničko Veleučilište u Zagrebu i stekao zvanje stručnog specijalista inženjera elektrotehnike. Nakon fakulteta usavršavao se na raznim edukacijama, a među njima je i Cisco CCNA akademija gdje je stekao CCNA i CCNP certifikat. Također posjeduje Palo Alto Networks Accredited Systems Engineer (PSE) certifikat, Check Point Certified Security Expert i FireEye Partner Sales certifikat. Karijeru je započeo 2010. godine u Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje kao kontrolor programskih proizvoda, a već 2011. godine promaknut je na poziciju višeg stručnog savjetnika za informatiku. Karijeru nastavlja u HZZO-u i 2013. godine postaje viši inspektor za informatiku. Ubrzo postaje rukovoditelj Odjela za razvoj i upravljanje komunikacijskih i internih tehničkih sustava. Trenutno radi kao specijalist za mrežna i sigurnosna rješenja u King ICT d.o.o. gdje od 2018. godine aktivno sudjeluje u prodajnim aktivnostima, savjetovanjima na mrežnim i sigurnosnim područjima, kao i izradi dizajna mrežnih i sigurnosnih sustava.

Tema: Sigurnost kritične infrastrukture – industrijski upravljački sustavi

U temi će biti opisani industrijski upravljački sustavi, objasniti će se koji su nedostaci zaštite industrijskih upravljačkih sustava, navesti će se primjeri kibernetičkih napada na industrijske upravljačke sustave i prezentirati prijedlozi u njihovoj zaštiti.

Dražen Lučić

Voditelj Samostalne službe za obrazovanje, kvalitetu i inf. sigurnost, Hrvatska gospodarska komora


ŽIVOTOPIS: Dr.sc. Dražen Lučić svoje je znanstvene titule stekao na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Dodatno se školovao za korporativno upravljanje, za članove nadzornih i upravnih odbora. Nakon preko 20 godina provedenih radeći uglavnom na rukovodećim položajima u tvrtki „Ericsson“, većinom u državama Zapadne Europe, vratio se u Hrvatsku, gdje je deset godina radio u Hrvatskoj regulatornoj agenciji za mrežne djelatnosti (HAKOM), prvo kao ravnatelj, a onda kao predsjednik Vijeća. Od 2019. radi u Hrvatskoj gospodarskoj komori (HGK) kao voditelj Odjela za informacijske sigurnosti. Između ostalog, bio je član uprave BEREC-a, europskog regulatornog tijela za elektroničke komunikacije (2013. – 2018.), Nacionalnog vijeća za digitalno gospodarstvo (2014. – 2018.) i Nacionalnog vijeća za kibernetičku sigurnost (2016. – 2018.). Certificiran je interni auditor za kibernetičku sigurnost operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga.

Tema: Kibernetička i informacijska sigurnost u RH

Pitanje koje se redovito postavlja je imamo li previše zakonskih i regulatornih propisa u EU koja uzrokuju sve veće troškove gospodarstvu bez neke koristi. Zakon o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga, Zakon o kritičnim infrastrukturama, GDPR i drugi propisi definitivno donose nove troškove gospodarstvu, no, ako njihova primjena bude ispravna i dosljedna, onda je ušteda koja će se ostvariti od spriječenih šteta daleko veća od uloženog.

Hrvatska je usvojila propise EU, ali pitanje je kako to funkcionira u praksi, odnosno imamo li dovoljno stručne ljude u javnim službama. Ljudi su najslabija karika u lancu kibernetičke sigurnosti, pa je stalna izobrazba obveza ne samo operatora kritične infrastrukture i davatelja digitalnih usluga, nego i institucija državne i javne službe. Nadležnost tijela odgovornih za kibernetičku i informacijsku sigurnost u RH je rascjepkana, a moramo više uključiti gospodarstvo u sustavnu izobrazbu korisnika i stručnjaka.

HGK, u suradnji s državnim i javnim sektorom, a prvenstveno sa svojim članicama, gospodarskim subjektima, mora sudjelovati u postupku izobrazbe i poboljšanja postojećih zakonskih i regulatornih propisa u područjima informacijske i kibernetičke sigurnosti, odnosno kritične infrastrukture.

Dražen Ljubić

Pomoćnik direktora, Zavod za sigurnost informacijskih sustava


ŽIVOTOPIS: Dražen Ljubić rođen je u Zagrebu, a 1997. diplomirao je na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. U sigurnosnom sustavu Republike Hrvatske radi više od dvadeset godina s fokusom rada posljednjih dvanaestak godina na razvoju nacionalnoga sustava informacijske i kibernetičke sigurnosti i njegovom usklađivanju sa sigurnosnim politikama EU-a i NATO-a. Član je Nacionalnoga vijeća za kibernetičku sigurnost, niza nacionalnih i međunarodnih stručnih tijela u području informacijske i kibernetičke sigurnosti, certificirani je menadžer sigurnosti i član Hrvatske udruge menadžera sigurnosti.

Tema: Spoj obveza iz Zakona o kritičnim infrastrukturama i Zakona o kibernetičkoj sigurnosti davatelja digitalnih usluga

Nakon nešto više od godine dana od donošenja Zakona o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga, analizirat će se status i rezultati njegove primjene u ovome trenutku i do sada naučene lekcije te usporediti obveze iz navedenoga zakona s obvezama Zakona o kritičnim infrastrukturama.

 

Mario Blažević

Viši konzultant za informacijsku sigurnost, Diverto


ŽIVOTOPIS: Član je tima za Strateški razvoj i upravljanje informacijskom sigurnošću tvrtke Diverto koji razvija, prilagođava i nadzire sustave upravljanja informacijske sigurnosti. Ima višegodišnje iskustvo u osmišljanju, implementaciji i testiranju raznih sustava, baziranih na međunarodnim normama i dobrim praksama, procjenama rizika informacijske sigurnosti, provođenju revizija i testiranja kibernetičke sigurnosti prema međunarodno priznatim normama i regulativama poput GDPRa i NISa te provođenju treninga i edukacija iz raznih područja informacijske sigurnosti.

Tema: Upravljanje kibernetičkom sigurnošću operatera ključnih usluga

Uvođenje procesa upravljanja sigurnošću u okruženje operatera ključnih usluga iziskuje sveobuhvatan i pragmatičan pristup. Odgovore će pokušati dati iz vlasitog iskustva na najčešće postavljana pitanja o percepciji kibernetičke sigurnosti, efikasnosti već postojećih procesa upravljanja, što činiti sa zastarjelim i nesigurnim sustavima, kako upravljati dobavljačima i dr. Sve te radnje nužne su da bi se u konačnici osoblje i sustav što bolje pripremili na incidentne situacije čije djelovanje mora biti svedeno na minimum.

 

Ivica Kontent

Voditelj ključnih kupaca, MICRO-LINK d.o.o.


ŽIVOTOPIS: Diplomirao na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu 2009. godine na smjeru radio komunikacije i profesionalna elektronika. Zaposlen je u tvrtki MICRO-LINK d.o.o., koja ima više od 27 godina iskustva u radio komunikacijama i telekomunikacijama. Kao voditelj ključnih kupaca odgovoran je za razvoj poslovanja u segmentu nacionalne sigurnosti, elektroenergetike te morskog i riječnog transporta. Kroz brojne stručne seminare i konferencije teži usavršavanju te svakodnevnom praćenju razvoja radio komunikacijskih tehnologija i srodnih segmenata. Isto tako aktivno sudjeluje na konferencijama i panelima kao predavač iz područja komunikacijskih tehnologija za pametne mreže i sigurnost.

Tema: Upravljanje kritičnim komunikacijama – jedinstvena radijska mreža za javnu sigurnost

 

Damir Gojmerac

Direktor, Optimal sistemi


ŽIVOTOPIS: Damir Gojmerac ima više od dvadeset godina iskustva u razvoju informatičkih servisa i proizvoda za financijsku industriju. Kao direktor informatičkih projekta nacionalne razine radio je na NKS i REGOS projektima te u Financijskoj agenciji – FINA i Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak. U tvrtki Optimal sistemi zadužen je za projekte informacijske sigurnosti i razvoj poslovanja.

Tema: By the book – standard 50600 u primjeni

Informatička tehnologija kapilarno je ušla u sve dijelove javnog i privatnog života, samim time neizostavno i u sve dijelove infrastrukture koju danas s punim pravom nazivamo kritičnom. Kvaliteta IT sustava koji će podržavati kritičnu infrastrukturu stoga ne smije biti prepuštena slučaju. Primjena standarda i preporuka je apsolutna nužnost.

Do sada se pri izgradnji podatkovnih centara u najvećoj mjeri pozivalo na klasifikaciju i preporuke Uptime Instituta (Tier 1-4) ili TIA 942. Referencirajući se na isto područje, prije par godina dovršen je i objavljen i standard EN 50600. Taj standard obuhvaća spomenute standarde, ali ih promišlja i proširuje kategorijama ekološke održivosti i organizacijskih preporuka te propisivanjem uvjeta primjerenijih europskom okruženju.

Bez obzira na preporuku (i obvezu) pridržavanja europskih normi, primjena tog proširenog standarda svima je u interesu.

OPTIMAL SISTEMI u suradnji sa Rittalom GmbH projektira, izvodi i održava podatkovne centre prema standardu EN HR 50600.

 

Prijavite se

  • Podaci o tvrtki / instituciji

  • Sudionik [gfRepeater-count]

  • dodaj+makni
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.